Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Єнциклопедия Криміналіста

Єнциклопедия Криміналіста

В 1993 р. наукове видавництво «Більша Російська енциклопедія» випустила у світло підготовлену мною коротку енциклопедію «Криміналістика». Книга выз-вала значний інтерес у наукової громадськості й широких кіл практичес-ких працівників органів дізнання, попереднього наслідку, експертних учреж-дений, судів, що підтвердив припущення автора й видавництва про необхо-димости видання подібної довідкової літератури по тимі галузям наукового зна-ния, які дотепер не одержували належного висвітлення в енциклопедичних джерелах. Позитивно оцінивши вихід у світло «Криміналістики», читачі выс-казали численні побажання істотно доповнити книгу за рахунок расшире-ния кола розглянутих понять і термінів, заповнення відомостей про з і практиків, внесших вагомий внесок у цю область наукових знань, включення в неї коротких рефератів найбільш значних криміналістичних робіт, що зробили вплив на розвиток криміналістичної науки й правоохрани-тельной практики, що давно вже стали бібліографічною рідкістю.

Ці побажання були виконані, і до видання був підготовлений рукопис, су-щественно що відрізнявся й по змісту й по обсязі від короткої енциклопедії 1993 р. Рукопис пройшов всі етапи редакційної підготовки в тім же видавництві «Боль-шая Російська енциклопедія», але понад напіврік лежала без руху у зв'язку з відсутністю у видавництва грошей на її видання. Роботою зацікавилася россий-ский філія німецької видавничої фірми «Бек», якому видавництво «БРЭ» і передало на договірних засадах право на видання «Криміналістичної энцикло-педии». В 1997 р. книга, нарешті, побачила світло й дуже швидко зникла із прилавків книгарень.

Після її видання автор продовжував роботу над рукописом, поповнюючи її новими іменами вчених, новими поняттями науки, що розвивається, новими даними прав-охоронної практики. Як і колись, у ряді випадків автор виступає в цьому виданні лише як укладач, текстуально відтворюючи в окремих статтях эн-циклопедии аналогічні статті інших довідкових видань, повний перелік кото-рых приводиться наприкінці книги. Як і в першому виданні, в енциклопедії втримуються деякі терміни й поняття, що не ставляться до криміналістики, згадування ко-торых представляється необхідним, оскільки вони широко використаються в прав-охоронній практиці у зв'язуванні з поняттями й термінами криміналістики.

Автор виражає надію, що й це видання «Криміналістичної энциклопе-дии» буде настільки ж доброзичливо зустрінуто читачем, як і колишнє, і ока-жется корисним не тільки для професіоналів, але й для тих, хто цікавиться криміналістикою, її можливостями в боротьбі зі злочинністю.

Природно, що не все задумане автором удалося реалізувати й у цьому виданні пропонованої читачеві книги; обсяг книги не дозволив згадати в ній про всіх

гідних цього представниках криміналістичної науки: довелося обмежитися формальним критерієм і привести біографічні дані лише про криміналістів-докторів наук, та й то не про усіх (у книгу не ввійшли відомості про ті, кому докторський ступінь була привласнена тоді, коли рукопис книги вже перебувала в производ-стве) і тільки деяких кандидатах наук, внесших особливо помітний внесок у розвиток науки або практики. По тимі ж причинам досить короткий і перелік їхніх робіт. Але, сподіваюся, що всі ці змушені обмеження не відбилися суще-ственно на поданнях про ту науку, про яку мова йде в цій книзі і якій автор присвятив своє життя.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста