Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АБСТРАКЦІЯ

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АБСТРАКЦІЯ

АБСТРАКЦІЯ (лат. abstractio - відволікання), форма пізнання, заснована на уявному виділенні істотних властивостей і зв'язків об'єкта й відволікання від його інших - част-ных - властивостей і зв'язків. Основні типи А.: ізолююча А. (вычленяющая якесь яв-ление з нек-рой цілісності), що узагальнює А. (дающая узагальнену картину явища), ідеалізація (заміщення реального эмпи-рическогоявления ідеалізованою схемою). Поняття абстрактного протиставляється конкретному. У криміналістиці використається при формулюванні ряду понять, напр, криміналістичної характеристики злочину, способу здійснення преступле-ния й ін.

АВАРІЯ (італ. avaria, від араб, авар - по-вреждение, збиток), вихід з ладу, по-вреждение якого-небудь механізму, машини й т.п. Термін використається в шляхово-транспортних експертизах.

АВЕРС (фр. avers, від лат. adversus - обра-щенный особою), лицьова сторона монети, медалі (на відміну від реверса). При про-изводстве трасологических експертиз иссле-дование А. і реверса дозволяє встановити спосіб виготовлення підроблених металли-ческих грошей, медалей і ін. і идентифициро-вать знаряддя, що використалися при цьому, і ин-струменты.

АВЕРЬЯНОВА Тетяна Віталіївна

(р. 1952),доктор юридичних наук, профес-сор. Область на-учных исследо-ваний - загальна теорія судової експертизи, ме-тоды эксперт-ного исследова-ния, проблеми балістики.

Осн. праці: Зміст і характеристика методів судебно-экспсртных досліджень. А.-А., 1991; Концептуальні основи загальної теорії судової експертизи. Баку, 1992 (совм. з И.А.Алієвим); Криміналістична експертиза: виникнення, становлення й тен-денции розвитку. М., 1994 (у соавт.); Ин-теграция й диференціація наукових знань як джерела й основи нових методів доля^-ний експертизи. М., 1994; Криминалистичес-кое забезпечення діяльності кримінальної міліції й органів попереднього раси-проходження. М., 1997 (у соавт.); Основи су-дебной експертизи. 4.1. Загальна теорія, 1997 (у соавт.); Криміналістика. М., 1999 (у соавт.); Енциклопедія судової експертизи. М., 1999 (у соавт.).

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста