Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АКУСТИКА

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АКУСТИКА

АКУСТИКА (греч. akustikos - слуховой), у широкому змісті - розділ фізики, що иссле-дует пружні хвилі від самих низкихчастот до найвищих, у вузькому змісті - вчення про звук. Один з істотних елементів науч-ных основ фоноскопической (вокало-графической) експертизи.

АКЦЕНТ, (лат. accentus - наголос), непра-вильность мови, що полягає в особен-ностях вимови отдельныхслов, звуків, у неправильній постановці наголосу й ін., обумовлених взаємодією двох раз-особистих язикових систем - рідний і чужий. Досліджується у фоноскопической і авторо-ведческой експертизах

АКЦЕНТУАЦІЯ ХАРАКТЕРУ (лат. accentus - наголос), надмірне посилення від-ділових рис характеру, що проявляється у вибірній уразливості особистості поотно-шению до певного роду психогенним впливам при гарній і навіть підвищений^-ний стійкості до інших. Незважаючи на ред-кость чистих типів і перевага смешан-ных форм, розрізняють наступні типи А.х.: циклоїдний - схильність до різкої зміни настрою залежно від зовнішньої ситуа-ции; астенічний - тривожність, нереши-тельность, швидка стомлюваність, раздра-жительность, схильність до депресії; боязкий (сензитивный) - боязкість, стесни-тельность, тенденція випробовувати почуття неповноцінності; шизоидный - отгорожен-ность, замкнутість, труднощі в установле-нии контактів, емоційна холодність; що застряє (параноидный) - підвищена раздражител ьность, стійкість негативних ефектів, хвороблива уразливість, по-дозрительность, підвищене честолюбство; эпилептоидный - недостатня управ-ляемость, імпульсивність поводження, не-терпимість, в'язкість мислення, кон-фликтность, надмірна докладність мови, педантичність; демонстративний (исте-роидный) - виражена тенденція до вытес-нению неприємного для суб'єкта фактів і подій, до облудності, фантазуванню й удаванню, використовуваним для залучення до себе уваги, характеризується відсутністю каяттів совісті, авантюристичностью, тще-славием; гипертимный - постійно пер-пер-піднятий настрій, спрага діяльності з енденциейразбрасываться,недоводитьдело до кінця, підвищена балакучість; дистимный - надзвичайна серйозність, от-ветственность, зосередженість на похмурих і сумних сторонах життя, схильність до депресії, недостатня активність; неус-тойчивый (экстравертированный) - схильність легко піддаватися впливу навколишніх, по-стоянный пошук нових вражень, компа-ний, уміння легко встановлювати контакти, що носять, однак, поверхневий характер; конформний - надмірна подчиняемость і залежність.

А.х. варто враховувати при визначенні тактики окремих слідчих дій, особливо допиту й очної ставки, при плануванні тактичних комбінацій.

АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗАВДАННЯ, програма здійснення дій у послідовності, що забезпечує за певних умов дозвіл постав^-ленного перед експертом питання. Див. Ме-тодика експертного дослідження, Про-граммирование розслідування.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста