Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АНАСТОМОЗ

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АНАСТОМОЗ

АНАСТОМОЗ (місток) (греч. anastomo-sis - з'єднання каналом), одна з деталей папиллярного візерунка. Коротка (до 3 мм) ли-ния, що з'єднує дві розташовані ря-дом папиллярные лінії.

АНАСТИГМАТ ( від греч. а - отрицат. частка й астигматизм), найбільш зроблений объ-ектив, у до-ром скоректовані астигматизм, кривизна поля зображення, грудки, сферична й хроматична аберації. Застосовується у фотографічних, кінознімальних і відео-записуючих апаратах і ін. Сучасна фото-, кіно- і відеоапаратури, используе-мая в криміналістиці, оснащена оптичними системами цього типу.

АНКЕТА (фр. enquKte - список питань), методичний засіб для одержання пер-вичной соціологічної й социально-психо-логической інформації на основі вербальної комунікації - опитний аркуш, заповнюваний опитуваним незазначеним у ньому правилам. Анкетні опитування широко використаються для одержання інформації про фактичний поло-жении речей у досліджуваній області, їхній оцінці, про думки, інтереси, мотиви діяльності опитуваних (респондентів).

АНКЕТНЕ ОПИТУВАННЯ, метод соціально-психологічного дослідження за допомогою анкет. А.о. може бути різних типів: суцільний і вибірковий; усний (інтерв'ю) і письмовий (анкетування); індивідуальний і груповий; очний і заочний. При проведенні А.о. будь-якого типу потрібно визначити, по-перше, обсяг і однорідність вибірки й, по-друге, репрезентативність вибірки, тобто можливість поширення виводів, отриманих при вивченні частини (вибірки), на ціле (генеральну сукупність). А.о. ши-роко використається при проведенні крими-налистических наукових досліджень, выяс-нении ефективності нових експертних методів, визначенні шляхів підвищення ка-чества розслідування, наукової організації праці слідчих і експертів і ін. А.о. по-зволяет скласти обґрунтовані подання про різні елементи криміналістичних характеристик злочинів, типової по-следовательности слідчих дій при розробці конкретних часток кримина-листических методик, видах тактичних кому -бинаций і т.п.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста