Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АНОМАЛІЯ

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АНОМАЛІЯ

АНОМАЛІЯ, (греч. anomalia - нерівність), у трасологической експертизі відхилення від норми загальних закономірностей, неправиль-ность (напр., А. будови зубів).

АНОНІМ (греч. anonymos - безіменний), автор листа або твору, що сховав своє ім'я; твір без позначення імені автора.

Установлення автора анонімного документа, визначення справжнього імені А. можетбыть завданням автороведческой експертизи.

АНТАБКА, деталь на стрілецькій зброї для кріплення рушничного ременя.

АНТИКВАРІАТ (лат. antiquarius - аматор, знавець стародавностей), сукупність стародавніх предметів, картин, книг і т.п. У кримина-листической методиці розроблена специ-альная приватна методика розслідування хи-щений А.

АНТРОПОМЕТРІЯ (від греч. anthropos -людина й metreo - вимірюю), система кри-миналистической (карної) реєстрації злочинців. Полягає у вимірі певних частин тіла регистрируемого із занесенням результатів вимірів на спе-циальную реєстраційну карту. В основу А. покладена теорія бельгійського статистика А.Кетле, що вважав, що немає двох людей, розміри частин тіла к-рых збігалися б, і що довжина костей людини практично не изменя-ется з певного віку. Уперше А. в 1860 намагався застосувати директор в'язниці в

Лувене (Бельгія) Стевенс; він почав вимірювати голову, вуха, ноги, груди й довжину тіла заклю-ченных. Аналогічні спроби застосувати А. уживали після 1863 у Росії.

Детальна розробка антропометричної системи реєстрації була здійснена чи-новником паризької поліції А.Бертильо-ном в 1879. Опираючись на дані антропоме-трической статистики Кетле, він запропонував робити 11 вимірів тіла (ріст, висота сидячи, ширина витягнутих горизонтально рук, довжина й ширина голови, правого вуха, лівої ступні й ін.) і результати вимірів зано-сить у реєстраційну карту спеціальної форми. Комплекс результатів этихизмерений служив засобом ідентифікації особистості. Свою систему Бертильон описав у брошурі «Практичне застосування антропометрії» (1881). В 1882 А. у досвідченому порядку була уведена в Паризької поліцейської префекту-рі, а в 1888 санкціонована французьким урядом для всієї країни.

Антропометричні виміри затриманих по методу Бертильона

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста