Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АПЕЛЯЦІЯ

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АПЕЛЯЦІЯ

АПЕЛЯЦІЯ (лат. appellatio - обіг), у ряді країн форма оскарження судових вироків і рішень, що не вступили в за-кінну силу, при до-рій суд заново исследу-ет наявні в справі й додатково пред-ставленные сторонами доказу й на основі їхнього розгляду в повному обсязі або затверджує оскаржене, або приймає нове рішення.У російському судопроизвод-стве прийнята інша форма оскарження -касація.

АРБАЛЕТ (від лат. arcus - лук і ballista -метальний снаряд, див. мал. на с. 19), у європейських країнах у середні століття ручна метальна зброя: сталевий або деревян-ный лук на дерев'яному ложі (нерідко з пер-скарбом). Тятива натягалася коловоротом, стрель-ба велася короткими стрілами з важкими сталевими наконечниками на дальність до 100 м. На Русі А. називався самострілом. У криміналістичній практиці іноді встре-чается як знаряддя злочину.

АРГЕНТОРАТ, порошок алюмінію, исполь-зуемый для виявлення невидимих і мало-видимых слідів пальців рук на темних по-верхностях.

АРЕШТ (позднелат. arrestum - судове поста-новление), примусова затримка й взя-тие під варту. Застосовується як міра припинення - висновку під варту, або як короткочасне позбавлення волі по постанові судді за нек-рые види ад-министративных правопорушень, або як короткочасна затримка підозрюваних.

АРОЦКЕР Лев Юхимович (1927-1980), доктор юридичних наук, професор, один із провідних спеціалістів в області почеркове-дения й проблем використання криминали-стических засобів, методів і рекомендацій у судовому розгляді.

АСФІКСІЯ (греч. asphyxia, букв. - от-сутствие пульсу), ядуха, обумовлена ки-слородным голодуванням і надлишком углеки-слоты в крові й тканинах. Один зі способів убивства - удушення, удавлення петлею або руками й т.п., самогубства (самоповішення), а також страти через повішення.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста