Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква А > АУБАКИРОВ

 
 

Menu

 
 
 
 
 

АУБАКИРОВ

АУБАКИРОВ Олександр Фидахметович (р. 1936), док-тор юридичес-ких наук, про-фессор, один з ведучих спе-циалистов в об-ласти приме-нения природничо-наукових (хи-мических, фи-зических і ін.) методів экс-пертного иссле-дования й авто-матизации судової експертизи.

Осн. праці: Теорія й практика модели-рования в криміналістичній експертизі. К., 1985; Лазери в криміналістиці й судових експертизах. К., 1986 (у соавт.).

АФЕКТ (лат. affectus - щиросердечне хвилювання, пристрасть), сильна короткочасна емоція (напр., гнів, жах), що виникає у відповідь на сильний подразник при важливих для су-бъекта життєвих обставинах; прояв-ляется в заціпенінні, втечі, агресії. Для стану А. характерне звуження свідомості, при до-ром увага суб'єкта цілком по-глощается що породили А. обставинами й нав'язаними ними діями. Порушення свідомості можуть привести до нездатності згодом згадати окремі епізоди вызвавшего цей А. події (фізіологічний А.), а у випадку винятково сильного А. (патологічний А.) завершитися втратою свідомості й повною амнезією. У карному праві здійснення злочину під влияни-ем сильного щиросердечного хвилювання, викликаного неправомірними діями потерпілого, розглядається як обставина, що смяг-чает відповідальність. Установлення дол-але-психіатричною експертизою патологи-ческого А. є основою для визнання суб'єкта суспільно небезпечного діяння не^-не^-осудним.

АЕРОЗОЛІ (від греч. аег - повітря й ньому. Sol - золь, колоїдний розчин), неоднород-ные системи, що складаються зі зважених у га-зообразной середовищу частицтвердогоилижидкого речовини розміром звичайно 10~6 - 10~2 див. У криміналістиці використаються для виявлення слідів, їхньої фіксації та ін. Деякі види А. використаються правоохоронними органами при діях в особливих умовах (при массо-вых безладдях і ін.).

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста