Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Б

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Б

БАЄВ Олег Якович (р. 1941), заслужений

діяч науки РФ, доктор юри-дических наук, професор Во-ронежского гос. університету, один із провідних спеціалістів в області крими-налистической тактики й тео-рии конфлик-тов на пред-варительном наслідку.

Осн. праці: Криміналістична тактика й карно-процесуальний закон. Воронеж, 1977; Кон-фликтные ситуації на попередньому наслідку. Основи попередження й разу-рішення. Воронеж, 1984; Тактика след-ственных дій. Воронеж, 1995.

БАЛІСТИКА СУДОВА (ньому. Ballistik, від греч. ballo - кидаю), галузь кримина-листической техніки, що вивчає огнестрель-ное зброю, боєприпаси до нього, сліди їхньої дії, засоби й методи збирання й дослідження цих об'єктів, а також ін. тех-нические питання, що виникають при расі-проходженні злочинів, пов'язаних з огне-стрельным зброєю й боєприпасами (їхнім застосуванням, носінням, зберіганням, изгото-влением і збутом). Об'єкти дослідження Б.с.: ручна вогнепальна зброя, окремі частини й приналежності зброї, боєприпаси, перешкоди зі слідами застосування зброї, засоби й інструменти, застосовувані для спорядження патронів або виготовлення снарядів, предмети зі слідами зберігання зброї, а також стріляючі об'єкти разової дії й нек-рые об'єкти господарсько-побутового й культурного призначення (стартові й будівельно-монтажні пістолети; пистолеты-ра-кетницы), сконструйовані й действу-ющие за принципом вогнепальної зброї. Наукову основу Б.с., крім положень криміналістики, становлять дані внеш-ней і внутрішньої балістики, оружиеведе-ния й ін. областей знання.

Першим вітчизняним монографічним дослідженням судово-балістичних проблем була робота В.Ф. Червакова «Про криміналістичне вивчення зброї тер-рористических актів» (Мінськ, 1932). Фун-даментальные роботи в області иденти-фикации вогнепальної зброї по стріляних кулях і гільзам належать також Б.М. Комаринцу. БАЛІСТИЧНА ХВИЛЯ, зона уплот-ненного повітря, утвореного при польоті сну-ряду (кулі) з надзвуковою швидкістю. Б.в. имеетвид конуса, що розділяє обурене повітря й необурений. У зоні ущільненого повітря має місце стрибок тиску від 6 до 9 атм. При ветренее перешкодою Б.в. руйнується з виділенням теплової енергії, частина якої нагріває снаряд (кулю).

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста