Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Ц

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Ц

ЦВЄТКОВ Сергій Іванович (р. 1949), доктор юридичних наук, професор. Об-ласть наукових досліджень -організація й методика раси-проходження пре-ступлений.

Осн. праці: Організація й криминали-стическая ме-тодика раси-проходження економічних

злочинів. М., 1990; Комп'ютерні системи підтримки прийняття слідчим тактичних рішень. М., 1991 (у соавт.); Криміналістика. Т. 1. М., 1995 (у соавт.). КОЛЬОРОПОДІЛ (цветоразличение), виявлення або посилення розходжень у цвето-вых відтінках об'єктів експертизи. Фото-графічний метод Ц. заснований на исполь-зовании властивостей фотоматеріалів і світлофільтрів. Уперше був застосований Буринским.

ЦІВКА, у балістиці окрема частина ложа мисливських «» рушниць, щопереламуються. Розташовано під стовбурами, призначено для їхнього з'єднання з колодкою й взведення схованих курків.

ЦІЛЬ, усвідомлений образ очікуваного результату, на досягнення к-рого направ-лено дія людини. При розслідуванні підлягає доведенню поряд з мотивом злочину.

ЦЕНТРАЛЬНА ЗОНА, у дактилоскопії центр папиллярногоузора. Візерунки Ц.з. складаються з одного-двох (дуже рідко трьох) потоків ліній. Залежно від числа потоків візерунки підрозділяються на прості й подвійні (складові), від напрямку й форми потоків ліній - надуговые, петлевые й завитковые. Див. Типи папиллярных візерунків.

ЦЕНТРАЛЬНА КРИМИНАЛИСТИ-ЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ (ЦКЛ), голов-ное науково-дослідна й експертно-криміналістична установа органів юстиції Росії до 1962 р. Створена решени-ем уряду в 1944, з 1946 - структур-ное підрозділ Всесоюзного інституту юридичних наук НКЮ СРСР. В 1962 на ба-зі ЦКЛ організується центральний НДІ су-дебных експертиз МЮ СРСР, що в 1963 став іменуватися Всесоюзним. У соз-дание й розвиток ЦКЛ внесли великий вклад провідні криміналісти країни - С.М.Пота-пов, А.И. Винберг, Н.В. Терзиев, Б.И. Шевченко, Б.Л. Зотов, А.А. Эйсман. Поряд із производ-ством криміналістичних експертиз ЦКЛ вела більшу науково-методичну роботу з периферійними экспертно-криминали-стическими установами, розробляла иетодики експертних досліджень, осу-ществляла підготовку наукових кадрів. ЦЕНТРІВ Євгеній Омелянович (р. 1935), доктор юриди-ческих наук, професор М ГУ. Область науч-ных исследо-ваний - крими-налистические аспекти викти-мологии, крими-налистическая тактика.

Осн. праці: Допит на пре-дварительном наслідку. М., 1986 (у соавт.); Криміналістичне вчення про потерпілого. М., 1988; Криміналістика. М., 1995(всоавт.), Криміналістика. М., 1999 (у соавт.).

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста