Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Ч

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Ч

ЧАСТИНИ Й МЕХАНІЗМИ ОГНЕСТРЕЛЬ-НОГО ЗБРОЇ, див. Вогнепальна зброя.

ПРИВАТНІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТЕОРІЇ (загальна характеристика), компонен-ты загальної теорії криміналістики, изучаю-щие окремі сторони (елементи, групи елементів) предмета криміналістики й службовці науковою основою для розробки криміналістичних засобів, прийомів і рекомендацій. Ч.к.т. можуть мати різний ступінь спільності залежно від изучае-мого предмета. Так, напр., теорія крими-налистической ідентифікації носить більше загальний характер, чим теорія графічної ідентифікації, тому що розглядає за-кономерности й поняття загальні й для графічної, і для трасологической, і для балістичної ідентифікації, і навіть для процесів ідентифікації, здійснюваних, напр., у судовій медицині (ідентифікація знаряддя нанесення травми слідами на кос-тях і хрящах і ін.).

Ступінь розробленості, наукової й практичної значимості елементів систе-мыч.к.т. неоднорідна. Найбільш розроблена теорія криміналістичної ідентифікації, вчення про криміналістичну версію й планування розслідування, про механізми следообразования й ін., менш розроблені вчення про способи здійснення й приховання злочинів, про навички, про криминалисти-ческой реєстрації й ін. Є Ч.к.т., к-рые тільки формуються, напр, теорія крими-налистического прогнозування, теорія тактичних комбінацій (операцій). РИСИ ЗОВНІШНОСТІ, сприймані зрительно характеристики зовнішнього вигляду в цілому або окремих його елементах, за допомогою яких можна відрізнити (довідатися) людини або віднести його до певної групи людей. Як правило, це обособлен-ные анатомічні органи й області (ніс, рот, очі й ін.) або прояву різних функцій людини.

РИСИ ОСОБИСТОСТІ, стійкі, повто-ряющиеся в різних ситуаціях особенно-сти поводження людини, які дають можливість припускати його поводження в тих або інших обставинах. Ураховуються при проведенні розслідування й производ-стве судових експертиз.

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПОКАРАННЯ,

покарання, що застосовувалися в стародавності й у середні століття за принципом (закону) талиона («око за око, зуб за зуб»). Виникнення Ч.н. було зв'язано із прагненням обмежити звичай кревної помсти заподіянням винов-ному шкоди, рівного заподіяному ім. Згодом Ч.н. одночасно, а іноді й винятково служили засобом уголов-ной реєстрації, свідчачи про факт судимості й зроблений злочин. Див. мал. на с.252, Реєстрація криминалистиче-ская, Талион.

ЧИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНІ,

епізодичні або систематичні тео-ретико-практические конференції (сім-нари), проведені навчальними або науково-дослідними установами. Перші Ч.к. ( конференції ) проводилися у Військово-юридичній академії наприкінці 40-х - початку 50-х рр., їх вели професори М.И. Авдєєв і А.И. Винберг. Систематичні Ч.к. прово-дятся Російським федеральним центром судової експертизи МЮ РФ. Епізодично Ч.к. проводяться НДІ Прокуратури РФ, Юридичним інститутом МВС РФ і ін. установами. В 1973 кафедрою крими-налистики бывш. Вищої школи МВС були проведені Потаповские читання, посвящен-ные сторіччю від дня народження С.М. Пота-пова, у к-рых взяли участь широкі кола наукової громадськості. В 1996 відновило проведення Ч.к. в Академії МВС РФ, перші з них були присвячені сторіччю російського перекладу «Керівництва» Г. Гросса. В 1998 р. чергові читання були присвячені 125-річчю від дня народження С.М. Потапова. В 1999 р. в Удмуртском гос. університеті (Іжевськ) відбулися Всеросійські криміналістичні читання, присвячені 150-річчю від дня народження Е.Ф.Буринского.

ЧОК, у балістиці звуження гладкого каналу стовбура мисливської зброї в дуловій частині, що поліпшує купчастість при стрілянині дробом. Дулове звуження буває від 0,25 до 1,3 мм і залежно від ступеня звуження називається получоком, середнім, повним і сильним Ч.

ЧУРИЛОВ Сергій Никифорович (р. 1943), доктор юридичних наук, професор. Об-ласть наукових досліджень - кримина-листическая методика.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста