Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Е

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Е

ЕВГЕНЬЕВ-ТИШ Марко Євгенович (1882-1975), кандидат юридичних наук, доцент Саратовского юридичного інституту. Об-ласть наукових досліджень - крими-налистическая тактика й криминалистичес-кая методика.

Осн. праці: Методика розслідування справ про розкрадання соціалістичної власності. Київ, 1935; Криміналістика. Методикаитех-никарасследования злочинів. Київ, 1940; План розслідування кримінальної справи. - У кн.: Праці Саратовского юридичного институ-та. 1957. Вып. 1.

ЕГОРОВ Олександр Георгійович (р. 1945), кандидат юридичних наук, доцент. Область наукових досліджень - судова балістика.

Осн. праці: Установлення дистанції й на-правління пострілу з мисливської рушниці по розсіюванню дробу. Волгоград, 1982; Право-вые й криміналістичні питання экспер-тизы холодної зброї. Волгоград, 1984; Криміналістичне дослідження слідів хо-лодного зброї й подібних йому об'єктів на одязі. Волгоград, 1986.

ОДИНИЧНІ СЛІДИ, у трасології діловий-ділову-ділове-ділова-від^-ділові, не взаємозалежні сліди, распо-лагающиеся изолированно друг від друга.

ЄЛИСЄЄВ Олександр Акимович (1887-1968), один з піонерів оте-чественной криминалис-тики, перший начальник научно-техни-ческого отде-ления Головного керування ми-лиции й розы-ска України, протягом мно-гих років науковий співробітник Харківського НДІ судових експертиз, займався про-блемами судового почеркознавства.

ПРИРОДНА СМЕРТЬ, всі види смер-ти, не пов'язані з насильством, аварією, сти-хийными нещастями й т.п. См. Насиль-ственная смерть.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста