Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Г

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Г

ГАБИТОСКОПИЯ (від лат. habitus - внеш-ний вигляд людини, його конституція, статура й греч. skopeo - рассматри-вать), або габитология, галузь крими-налистической техніки; вчення про зовнішній вигляд людини. Наукова основа портретної експертизи й методу словесного опису зовнішності людини (див. Словесний порт-рет). Предмет Г. - властивості зовнішнього вигляду людини, його елементи й ознаки, зако-номерности ихзапечатления, збирання, си-стематизации. Під зовнішнім виглядом чола-століття розуміється сукупність зрительно сприйманих зовнішніх даних. Елементи зовнішнього вигляду - окремі органи й облас-ти тіла в цілому або їхньої частини (голова, тулови-щі, особа, вуха, чоло й ін.), функціональні прояви, а також предмети одягу й нек-рые супутні речі (милиці, тростини, парасолі идр.). Зовнішній обликхарактеризуется анатомічними й функціональними пер-знаками, прикметами одягу й ін. предметів. Срединихвыделяютсят.н. особливі або помітні прикмети - рідко зустрічаються врожден-ные або придбані ознаки, располо-женные на відкритих частинах тіла, легко обна-руживаемые («бросающиеся в очі») і що запам'ятовуються. Ступінь стійкості вне-шних ознак різна: найбільш стійкі анатомічні ознаки, що володіють кістково-хрящовою основою.

ГАБІТУС, у портретній експертизі наруж-ный вид, зовнішній вигляд людини з його особливостями.

ГАВЛО Веніамін Костянтинович (р. 1936),

доктор юриди-ческих наук, професор Червоного-тайського гос. університету. Область науч-ных исследова-ний - кримина-листическая методика.

Осн. праця: Теоретичні проблеми й практика при-

менения методики розслідування окремих видів злочинів. Томськ, 1985. ГАЗОВА ЗБРОЯ, зброя, предназ-наченное для стрілянини газовими патронами. Основне поширення одержали газові пістолети й револьвери.

ГАЛЮЦИНАЦІЯ (лат. hallucinatio -марення, бачення), обман почуттів, помилкове вос-приятие, що виникає без відповідного зовнішнього роздратування. Патологічне на-рушение психічної діяльності. Г. во-зникают внаслідок мимовільного, що не за^-висить від суб'єкта проектування образів зовні й локалізації їх у просторі й вре-мени, що веде до переживання цих спонтанно виниклих у свідомості образів як об'єктивно сприйманої реальності. Розрізняють слу-ховые (напр., слышание голосів, шуму), зри-тельные (напр., бачення людей, предметів) і ін. Г. Здійснення злочину в галлю-цинаторном стані може бути розцінене як зроблене всостоянии неосудності, що повинне бути встановлене судебно-пси-хиатрической експертизою.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста