Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Р

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Р

РОЗБІЙ, у карному праві напад з метою розкрадання майна, з'єднане з насильством, небезпечним для життя й здоров'я потерпілого, або з погрозою такого насильства. Ставиться до групи злочинів проти власності, до числа особливо тяжких пре-ступлений (ст. 162 У ДО РФ). У якості ква-лифицирующих ознак закон називає здійснення Р. по попередній змові групою осіб; із застосуванням зброї або його предметів, що заміняють; із заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю потерпілого; однократно; організованою групою; у це-лях заволодіння майном у великому разі-мері; з незаконним проникненням у житло або інше приміщення, сховище. Відповідальність за Р. наступає з 14 років (ст. 20 КК РФ). Приводом до порушення уголов-ного справи найчастіше служать заяви й з-спілкування власників або осіб, ответ-ственных за схоронність майна.

Одержавши повідомлення про розбійний нападе-нии, орган розслідування вживає заходів до затримки злочинця по гарячих слідах. Для цього організується переслідування пре-ступника, прочісування місцевості, на ро-зыск орієнтуються територіальні й транспортні органи міліції, блокируют-ся вокзали й аеропорти, місця можливого збуту викраденого, можливо использова-ние засобів масової інформації для оповіщення про прикмети й розшук преступни-ка. Паралельно здійснюються следствен-ные дії з метою збирання доказа-тельств події й установлення особистості винного. Допитується потерпілий, у к-рого з'ясовується: при яких обставинах, коли й з ким потерпілий виявився на місці нападу, скільки чоловік брало участь у нападі, їхньої прикмети; обставини на-падіння, що саме викрадено при нападе-нии, прикмети й вартість викраденого й ін. Виробляється огляд місця події з метою вивчення обстановки нападу, об-наружения матеріальних слідів престу-пления, установлення можливого кола свідків, одержання даних для розшуку викраденого. Маючи на увазі версію про инсце-нировке розбій, при огляді треба вуста-

навливать обставини як опровергаю-щие, так і підтверджувальну цю версію, вт.ч. негативні обставини. Якщо по-терпевшему заподіяні тілесні поврежде-ния, проводиться його судово-медичний огляд; версія про инсцениро-вке перевіряється й при судово-медичному огляді: експертові ставиться питання, чи могли бути наявні в ушкодження, що по^-терпіло, заподіяне самим потерпілим.

Другий етап розслідування починається із затримки підозрюваного. Проводяться особистий обшук затриманого, обшук його жи-лища, при необхідності обшуки у связан-ных з ним осіб, де можуть бути знаряддя пре-ступления, засобу маскування, викрадене майно. Затриманий докладно допра-шивается про всі обставини соверше-ния злочину, він може бути предъ-явлен для впізнання потерпілому й свідкам.

Докладно допитуються й свідки про всі обставини події. З метою перевірки показань потерпілого, свиде-телей і обвинувачуваного можуть проводитися слідчі експерименти, а також про-верка й уточнення показань на місці.

Розбійні напади на працівників бан-ков, касирів, інкасаторів звичайно со-вершаются групою й ретельно готуються. Розкриття й розслідування ці,х преступ-лений повинні починатися з огляду місця події й негайного допиту по-терпевших для з'ясування прийме престу-пников і оперативної організації розшуку, проведеного одночасно по всім вероят-ным шляхах відходу злочинців.

РОЗКИД ОЗНАКИ ПОЧЕРКУ, видо-изменение ознаки в рукописах, выполнен-ных однією особою, у межах одного варіанта.

Разделы

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста