Єнциклопедия Криміналіста

 
 
Єнциклопедия Криміналіста > Буква Ж

 
 

Menu

 
 
 
 
 

Буква Ж

ЖАРГОН ЗЛОЧИНЦІВ, разновид-ность мови, що відрізняється від звичайного язы-ка специфічною лексикою й фразеологією. У Росії одним із джерел цього Ж. був жаргон офеней - вуличних рознощиків-торговців («ботать по фені» - говорити по-офенски). Сучасний Ж. представляє з-бій суміш слів, запозичених з різних мов (російського, німецького, татарського, цы-ганского, єврейського й ін.), уживаних як у прямому, так і в перекрученому змісті, а також штучних термінів, що не мають аналога в природній мові (напр., «асо» -велосипед, «балдоха» - сонце, «коцать» -бити й т.п.). Існують спеціальні слова-ри злодійського Ж. для оперативних працівників органів внутрішніх справ.

ЖБАНКОВ Віктор Андрійович (р. 1935), доктор юридичних наук, професор. Об-ласть наукових досліджень - криминали-стическая техніка, пошукова діяльність. Осн. праці: Принципи системного подхо-да в криміналістиці й у практичній діяльності органів внутрішніх справ при со-бирании, дослідженні, оцінці й использова-нии доказів. М., 1977; Криминали-стические засоби й методи розкриття неочевидних злочинів. М., 1987; Такти-ка слідчого огляду. М., 1992; Полу-чение зразків для порівняльного ис-

проходження. М., 1992. Крими-налистика. Т. 1. М., 1995 (у соавт.), Свой-ства особистості і їх использова-ние для устано-вления осіб, що зробили митні правопорушення. М., 1999.

ЖЕВЕЛО, пристрій, призначений для запалення порохового заряду в нічий^-нічиїх-нічиї-полюванн-нічиїх патронах.

ЖЕСТИКУЛЯЦІЯ, рухи (найчастіше довільний-довільну-довільне-довільна-не^-довільні) рук, плечей, голови, найбільш характерні для даної людини або що-небудь спілкування, що позначають у процесі, з іншими людьми. У криміналістиці исполь-зуется для ідентифікації людини в со-вокупности з іншими ознаками.

ЖИРОВОСК (сапонификация, омилення, трупний віск), зміна тканин трупа під впливом тривалого перебування у во-ді або вологому ґрунті, що супроводжується утворенням жирних кислот, гліцерину й згодом мила. Один з ознак, слу-жащих для визначення давнини смерті.

 

 
 
© 2010 Єнциклопедия Криміналіста